Dự Án
Trang chủ / Dự Án / Vẽ Tranh Tường Tại Bình Dương

Vẽ Tranh Tường Tại Bình Dương

Tên dự án: Vẽ Tranh tường quán trà sữa tại Lái Thiêu - Bình Dương

Khối lượng: Bốn bức

Thời gian thực hiện: 2 ngày

Thể loại: Taypography + Tranh đơn sắc

Chất liệu: Sơn Arylic (Sơn chuyên dụng cho vẽ tranh tường)

 

vẽ tranh tường tại bình dương

vẽ tranh tường tại bình dương

vẽ tranh tường tại bình dương 2

vẽ tranh tường tại bình dương 4